Uppsala universitet Uppsala University
Dept of Linguistics and Philology
Language Technology
Oktober 2016

Sista terminen språkteknologi VT 2017

Kandidatuppsats, masteruppsats, praktik och projekt

Uppsatskurser

Deadlines, uppsatser (för att bli klar under vårterminen)

Praktik och projekt

Valbara, grundnivå, kräver en "placering"

Mer information

© 2016. UPPSALA UNIVERSITET, Institutionen för lingvistik och filologi, Box 635, 751 26 Uppsala. Informationsansvarig: Mats Dahllöf. val