Denna webbplats fungerar bättre i en webbläsare som stöder webbstandards, men är tillgänglig i alla webbläsare och andra typer av Interntapparater.

UPPSALA UNIVERSITET : Inst. för lingvistik och filologi : STP
Hoppa över länkar


Institutionen för lingvistik och filologi

STP

Maskinöversättning, 7.5hp, HT 2010

Kurskod: 5LN426
Kursplan
Lärare: Jörg Tiedemann (JT)

News

Preliminärt schema

Typ
Datum
  Tid   
Lokal
Innehåll
att läsa (mer)
F1 2010-09-07 13-15 Turing Introduction & History of MT Koehn Ch 1, Hutchins, SH
F2 2010-09-09 13-15 Turing Rule-based MT, MT evaluation HS 4-7, Koehn Ch 8 (BLEU, CB1, CB2)
L1a 2010-09-13 10-12 Chomsky MT evaluation
L1 2010-09-15 10-12 Chomsky MT evaluation
F3 2010-09-16 13-15 Turing Parallel Corpora Koehn Ch 2, Ch 3
L2 2010-09-22 10-12 Chomsky parallel corpora (Gale&Church, KR, Melamed, Simard92, Simard96)
L3 2010-09-23 13-15 Chomsky alignment mittkursutvärdering
F4 2010-09-30 13-15 Turing Statistical MT (SMT) Koehn Ch 4, Ch 7 (Knight)
F5 2010-10-04 10-12 Turing Phrase-based SMT Koehn Ch 5, Ch 6
L4 2010-10-05 13-15 Chomsky statistical MT Moses
L5 2010-10-07 13-15 Chomsky statistical MT Moses
F6 2010-10-12 13-15 Turing other MT approaches Koehn Ch 10 & 11, Somers, ...
L6 2010-10-14 13-15 Chomsky project work
L7 2010-10-19 13-15 Chomsky project work
S1 2010-10-26 10-12 Turing Seminar (projects) kursutvärdering
S1 2010-10-26 13-15 Turing Seminar (projects) kursutvärdering

F=föreläsning, L=laboration, S=seminar.
Chomsky = datasal 9-2043. Turing = datasal 9-2042

Examination

Examination sker genom obligatoriska laborationer och inlämningsuppgifter och genom skriftlig & muntlig redovisning av ett översättningsprojekt.

Presentationsschema

Presentationsschema:

2010-10-26	10-12

10:15 - 10:25	Filip Antomonov
10:30 - 10:40	Joachim Bingel
10:45 - 10:55	Lisa Björkengren
11:00 - 11:15	Paus
11:15 - 11:25	Max Epstein
11:30 - 11:50	Catrin Isaksson & Amanda Österholm

2010-10-26	13-15

13:15 - 13:25	Jonathan Karlstrand
13:30 - 13:40	Arvid Lindahl
13:45 - 13:55	Daniel Lindmark
14:00 - 14:10	Björn Lindström
14:15 - 	kursutvärdering & kursavslutning

Kurslitteratur

Ytterligare material kan tillkomma.

Att läsa mer ...

Länkar