Uppsala universitet
 
Språkteknologi och datorlingvistik

[Ändrad 2011-01-05]

Kurser i språkteknologi HT10-VT11

HT10 Termin 1 (kandidat-STP10)

Lingvistik I (vecka 36-40). Se: Lingvistik A (delkurs 1).

5LN421 Introduktion till datateknik för språkvetare (vecka 35-02)

5LN424 Introduktion till språkteknologi (vecka 40-02)

Grammatik (vecka 44-48). Se: Lingvistik A (delkurs 3).

HT10 Termin 3 (kandidat-STP09)

5LN446 Programmering för språkteknologer II (vecka 35-44, 50%)

5LN426 Maskinöversättning (vecka 35-44, 50%)

5LN431 Datorlingvistisk lexikografi (vecka 45-02, 50%)

5LN445 Matematik för språkteknologer (vecka 45-02, 50%)

HT10 Termin 5 (kandidat-STP08)

5LN450 Tekniker för storskalig parsning (vecka 35-44, 50%)

5LN440 Informationssökning (vecka 35-44, 50%)

5LN444 Tekniker för webbpublicering (vecka 45-02, 50%)

5LN451 Datorlingvistisk semantik (vecka 45-02, 50%)

HT10: Masterprogrammet i språkteknologi

Se här/See here.

HT 10: Andra kurser

5LN135 Språk, datorer och textbehandling (vecka 41-48)

5LN136 Datorbaserade verktyg i humanistisk forskning (vecka 46-02)

HT 10: Extra uppsatstillfällen

5LN411 Kandidatuppsats i språkteknologi

5LN410 Examensarbete i språkteknologi

VT11 Termin 2 (kandidat-STP10)

Semantik och pragmatik (vecka 3-7)

Fonetik I (vecka 8-12)

5LN429 Programmering för språkteknologer I (vecka 13-22, 50%)

5LN443 Grundläggande textanalys (vecka 13-22, 50%)

VT11 Termin 4 (kandidat-STP09)

5LN447 Datorlingvistisk grammatik (vecka 3-13, 50%)

5LN448/KTH DT2112 Talteknologi (vecka 3-13, 50%)

5LN427 Korpuslingvistik (vecka 14-23, 50%)

5LN449 Parsningsalgoritmer (vecka 14-23, 50%)

VT11 Termin 6 (kandidat-STP08)

5LN453 Praktik i språkteknologi (15 hp, vecka 3-22, 50%)

5LN452 Projektarbete i språkteknologi (vecka 3-22, 25%)

5LN411 Kandidatuppsats i språkteknologi (15 hp, vecka 3-22, 50%)

VT11: Masterprogrammet i språkteknologi

Se här/See here.

VT 11: Extra uppsatstillfällen

5LN410 Examensarbete i språkteknologi


Sök
test Läs upp
test Skriv ut

 


© 2010. UPPSALA UNIVERSITET. | Ändrad 2011-01-05