Det här verktyget är fortfarande under konstruktion.
Kom gärna med förslag eller rapportera problem till swegram@stp.lingfil.uu.se
SWEGRAM


SWEGRAM syftar till att ge möjlighet att märka upp och analysera texter på svenska. Du kan ladda upp en eller flera texter och annotera dessa på olika lingvistiska nivåer med morfologisk och syntaktisk information. Annoterade texter kan sedan användas för att få fram statistik om texterna med avseende på meningslängd, antal ord, läsbarhetsmått, ordklasstatistik med mera. Du kan prova utvecklingsversionen här.


Annotera text
Tokenisera, normalisera, ordklasstagga
och annotera syntaktiskt.

Analysera text
Ladda upp annoterade texter för
statistik och sökningar.
Annoterings- och analysverktyget har utvecklats i samarbete mellan Institutionen för nordiska språk och Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet inom ramen av SWE-CLARIN-projektet som syftar till att bland annat göra språkbaserade material tillgängliga som primära forskningsdata för humanistisk och samhällsvetenskaplig (HS) forskning med hjälp av avancerade bearbetningsverktyg för text och tal.
Projektledare: Beáta Megyesi, Institutionen för lingvistik och filologi, UU
Projektdeltagare: Anne Palmér, Institutionen för nordiska språk, UU och Jesper Näsman, Fabienne Cap, Eva Pettersson och Sara Stymne, Institutionen för lingvistik och filologi, UU
Webbutveckling: Jesper Näsman, Institutionen för lingvistik och filologi, UU

Icons made by Madebyoliver from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY