Läsa

Du kan inte starta Firefox, för den klagar nåt om profilen redan används? Eller du vill köra flera Firefoxar? Se här!

Publicera

Det är den normala STP-servern som även är webbserver för STP, dvs. stp.lingfil.uu.se (dess egentliga namn är numerus).

För att publicera på webben skapar du en underkatalog public_html till din hemkatalog och lägger filerna där. I första hand är det en fil index.html i en katalog som fungerar som sidan för den katalogen. Om ditt användarnamn är ellen (det är det inte!) så är https://stp.lingfil.uu.se/~ellen/ en URL till din hemsida, som normalt ligger i filen ~ellen/public_html/index.html. Är ditt användarnamn nåt annat (det är det!) så är det på motsvarande sätt.

Om du skaffar en sådan index.html så kommer ditt namn att bli en länk dit på listan med STP-are.

Webbservern som numerus kör heter Apache. (Det är den vanligaste webbservern på Internet.)

Teckenkodning

Tala om för webbservern vilken teckenkodning filerna har!

CGI

För att ha CGI-program i en underkatalog till din public_html behöver du också skriva i .htaccess i den katalogen, t.ex. i stil med

Options +ExecCGI
AddHandler cgi-script .py
(I exemplet är CGI-programmen Python-program. Det kan förstås vara någon annan filnamnsändelse.)

News

[2018-05-02] Now if you have a directory bin it will automatically be added to your PATH

[2018-04-12] Information about profile pictures on the system.

[2018-03-14] Maps for Chomsky and Turing now show when people logged in.

[2017-12-13] We have a Git server with Gitolite

[2017-12-12] Print from command line with eduPrint.