Med passerkort kommer du in i datorsalarna dygnet runt året runt.

Tillgång till datorsalarna för studenter är kopplat till att man är registrerad på kurser som använder dessa salar. Om du inte kommer in fast du borde det, så kontakta expeditionen om detta!

Här finns kartor över vilka som är inloggade där nu:

Upp:

Start

Datorsalar

News

[2018-05-02] Now if you have a directory bin it will automatically be added to your PATH

[2018-04-12] Information about profile pictures on the system.

[2018-03-14] Maps for Chomsky and Turing now show when people logged in.

[2017-12-13] We have a Git server with Gitolite

[2017-12-12] Print from command line with eduPrint.