När du vill köra på dessa datorer utifrån så koppla dig med ssh till servern numerus.lingfil.uu.se. Den datorn har även kortare alias som du kan använda, som stp.lingfil.uu.se och st.lingfil.uu.se.

(Du som har en egen dator här för att du jobbar här kan gärna koppla dig till den istället. Och om du sitter i ett av datorrummen med en bärbar dator kan du gärna koppla dig till datorn vid din plats. Men låt annars bli att köra på datorerna i datorsalarna utifrån. Närsomhelst kan någon sätta sig vid den datorn, och det är tänkt att den som sitter fysiskt vid datorn ska få använda den fullt ut.)

ssh

Om du har ett Unix-kompatibelt system som t.ex. GNU/Linux så lär du ha ssh på den. Du kan köra t.ex. som

ssh -Y användarnamn@stp.lingfil.uu.se

För att grafiska program som skapar fönster ska fungera behöver du ha en X.Org X Window System (eller motsvarande) på din dator. Med GNU/Linux kommer du att ha det. För macOS ta en titt på XQuartz.

Men om du kör ett Microsoft-OS så har du antagligen inte ssh på den. Ett sätt är då att använda Putty.

Genom att installera något av dessa program får du ett terminalfönster där du är uppkopplad hit. För att kunna köra fönsterprogram så måste du också ha fönstersystemet X11 på den dator du kör ifrån.

News

[2018-05-02] Now if you have a directory bin it will automatically be added to your PATH

[2018-04-12] Information about profile pictures on the system.

[2018-03-14] Maps for Chomsky and Turing now show when people logged in.

[2017-12-13] We have a Git server with Gitolite

[2017-12-12] Print from command line with eduPrint.