Innehåll

Detta är lila sidorna med information om GNU/Linux-systemet på Institutionen för lingvistik och filologi. Det är CentOS 7 (sedan sommaren 2015).

Information om språkteknologi och datorlingvistik på institutionen finns här.

Aktuellt

19/1 13:15–16:15: Public Lectures on Language Technology in room 22-0031 (om 2 timmar, 47 minuter)

20/1 10:15: Marie Dubremetz will defend her PhD thesis Detecting Rhetorical Figures Based on Repetition of Words: Chiasmus, Epanaphora, Epiphora in Humanistiska teatern (om 23 timmar, 47 minuter)

News

[2017-12-13] We have a Git server with Gitolite

[2017-12-12] Print from command line with eduPrint.