stp.lingfil.uu.se

 ST  Språk­teknologi och dator­lingvistik på Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet. Här finns information bl. a. om Språk­teknologi­programmet, Master­programmet i språk­teknologi och forskning i ämnet.
Lila De lila sidorna med information för användare av GNU/Linux-systemet som vi använder här.